Vroegtijdig behandelen

Wanneer er sprake is van stotteren is het van het allergrootste belang dat er zo vlug mogelijk wordt ingegrepen, dit wil zeggen van zodra de eerste tekenen van stotteren merkbaar zijn. Dit kan al voorkomen van de leeftijd tweeënhalf, drie jaar. Een juiste diagnose is daarom uiterst belangrijk en dient te gebeuren door een deskundige.

Een kind dat stottert is nooit te jong om hiervoor behandeld te worden. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd van het kind. Er zijn therapieën ontwikkeld die zich specifiek toespitsen op zeer jonge kinderen.

Indien er onmiddellijk efficiënte hulp wordt gegeven, is er meer kans op het opnieuw verkrijgen van stottervrije spraak en wordt dit resultaat sneller en gemakkelijker bekomen. Bovendien voorkom je op deze manier dat het stotteren zich verder ontwikkelt en geïsoleerd blijft tot een spreektechnisch probleem.

Wanneer u zich ongerust maakt over het spreken van uw kind, aarzel dan niet om deskundig advies in te winnen. Laat u niet van de wijs brengen, door goedbedoelde tips van leken op gebied van stotteren zoals de familie, de buren, de kleuterleid(st)er, de collega's.

Nog te vaak wordt een afwachtende houding aangenomen waardoor het stotteren alsmaar erger wordt.

Informeer u bij professionele hulpverleners die een juiste diagnose kunnen stellen, de meest efficiënte adviezen kunnen geven en een eventuele behandeling kunnen opstarten of u hiervoor kunnen doorverwijzen.